Kā atrisināt “sliktu veiktspējas vadību” komandā?

Slikta veiktspējas vadība var kaitēt komandas produktivitātei un morālei. Tas var izraisīt atbildības trūkumu, neskaidras cerības un zemu darbinieku iesaistīšanos.

Viens no galvenajiem sliktas darbības pārvaldības cēloņiem ir skaidru un izmērāmu mērķu un cerību trūkums komandas locekļiem. Bez tiem komandas locekļiem var būt grūti saprast, kas no viņiem tiek gaidīts un kā tiek novērtēts viņu sniegums.

Vēl viens bieži sastopams sliktas darbības pārvaldības iemesls ir regulāras un efektīvas atgriezeniskās saites trūkums. Bez regulārām atsauksmēm komandas locekļi, iespējams, nezina jomas, kurās viņiem jāuzlabo, un viņiem nav iespējas labot savas kļūdas vai balstīties uz viņu stiprajām pusēm.

Lai risinātu šos jautājumus, organizācijas var ieviest efektīvas darbības pārvaldības sistēmas, kas ietver skaidrus un izmērāmus mērķus, regulāru atgriezenisko saiti un darbinieku attīstības un izaugsmes iespējas.

Viens risinājums būtu noteikt skaidrus un izmērāmus mērķus katram komandas loceklim, kas ir saskaņots ar organizācijas vispārējiem mērķiem. Šie mērķi būtu skaidri jāpaziņo komandas biedriem, un tie regulāri jāpārskata, lai pārliecinātos, ka tie joprojām ir aktuāli un saskaņoti ar organizācijas vajadzībām.

Vēl viens risinājums būtu regulāri noteikt veiktspējas novērtējumu un atgriezeniskās saites procesus. Tas varētu ietvert regulāras atsauksmes un apmācības nodrošināšanu komandas biedriem, kā arī regulāri veikt oficiālu darbības novērtējumu. Tas palīdzēs noteikt uzlabojumu jomas un nodrošinās darbiniekiem iespējas risināt visas problēmas un uzlabot to sniegumu.

Turklāt organizācijas var sniegt iespējas darbinieku attīstībai un izaugsmei, piemēram, apmācības un resursu nodrošināšana prasmju uzlabošanai un piedāvāt iespējas karjeras attīstībai un profesionālajai attīstībai.

Pārdomājot iepriekš minēto, ir svarīgi atzīmēt, ka veiktspējas pārvaldība ir nepārtraukts process, tas nav vienreizējs notikums. Tāpēc ir svarīgi izveidot darbības vadības kultūru, kurā darbinieki zina par savu sniegumu un cerībām uz viņu lomu un kur atgriezeniskā saite ir regulārs un pastāvīgs process.

Rezumējot, lai atrisinātu sliktu snieguma pārvaldību komandā, ir svarīgi noteikt skaidrus un izmērāmus mērķus, regulāri sniegt atgriezenisko saiti un darbinieku attīstības un izaugsmes iespējas, kā arī veicināt darbības pārvaldības kultūru.