Kako rešiti “neustrezno priznanje in nagrade” v ekipi?

Neustrezno prepoznavanje in nagrade so lahko za ekipe pomembna bolečina, saj lahko privede do zmanjšane motivacije, angažiranosti in produktivnosti. To je lahko še posebej zahtevno, ko člani skupine menijo, da organizacija ne priznava ali ceni njihove prispevke.

Eden ključnih vzrokov neustreznega prepoznavanja in nagrad je lahko pomanjkanje jasne komunikacije in uskladitve okoli ekip in posameznih ciljev, pa tudi pomanjkanje preglednosti v procesu prepoznavanja in nagrad.

Za reševanje tega vprašanja bi morale organizacije najprej vzpostaviti jasne cilje in pričakovanja za ekipo ter zagotoviti, da člani skupine razumejo, kako se njihovi prispevki uskladijo s temi cilji. To je mogoče storiti z rednimi sestanki ekipe in razpravami ena na ena s člani skupine.

Poleg tega bi morale organizacije razvijati in izvajati pregleden postopek prepoznavanja in nagrad, jasno sporočiti merila in smernice za prepoznavanje in nagrade ter zagotavljanje rednih povratnih informacij in posodobitev o postopku.

Pomembno je tudi, da člane skupine prepoznate na različne načine, tako formalno kot neformalno, na primer z bonusi, promocijami in javno priznanjem, pa tudi z neformalnim priznanjem, kot so zahvale ali majhna darila.

Drug vidik, ki ga je mogoče obravnavati, je vzpostavitev kulture prepoznavanja in spoštovanja znotraj ekipe, ki člane skupine spodbuja k priznanju in ceni prispevkov svojih kolegov.

Na splošno bi se morale organizacije osredotočiti na ustvarjanje okolja, kjer se člani skupine počutijo cenjene in priznane za svoje prispevke ter kjer sta priznanje in nagrade usklajena z ekipnimi in posameznimi cilji. To bo pripomoglo k povečanju motivacije, angažiranosti in produktivnosti ter na koncu podprlo splošni uspeh ekipe in organizacije.