Kako rešiti “omejene priložnosti za poklicni razvoj” v ekipi?

Kot poslovni psiholog, ki ima strokovno znanje na področju motivacije v ekipi, pogosto naletim na vprašanje neustreznih virov in podpore znotraj ekipe. To lahko privede do pomanjkanja motivacije in produktivnosti, kar vodi do zmanjšanja splošne uspešnosti.

Eden od možnih vzrokov za to vprašanje je pomanjkanje jasne komunikacije in pričakovanj med člani skupine in vodstvom. Če člani skupine niso jasno, kaj se od njih pričakuje in nimajo sredstev, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog, lahko to privede do frustracije in pomanjkanja motivacije.

Drug dejavnik bi lahko bil pomanjkanje priznanja in nagrade za člane ekipe, ki se še dodatno trudijo. Če člani skupine trdo delajo, vendar ne vidijo nobenih rezultatov ali prepoznavnosti, lahko to privede do zmanjšane motivacije in zmanjšane uspešnosti.

Za rešitev tega vprašanja je pomembno, da začnete z obravnavo vzroka. Komunikacija in pričakovanja je treba jasno opredeliti, člani skupine pa morajo imeti dostop do virov, ki jih potrebujejo za dokončanje svojih nalog. Poleg tega je treba člane skupine prepoznati in nagraditi za njihova prizadevanja, saj lahko to pozitivno vpliva na motivacijo in splošno uspešnost.

Na koncu lahko neustrezni viri in podpora v skupini privedejo do zmanjšane motivacije in uspešnosti. Za reševanje tega vprašanja je pomembno, da se z jasnim komunikacijam, zagotovimo potrebna sredstva ter prepoznamo in nagrajujemo člane skupine za njihov trud.