Kif issolvi “opportunitajiet limitati għall-iżvilupp professjonali” f’tim?

Bħala psikologu tan-negozju b’kompetenza fil-motivazzjoni f’tim, ħafna drabi niltaqa ‘mal-kwistjoni ta’ riżorsi u appoġġ inadegwati fi ħdan tim. Dan jista ‘jwassal għal nuqqas ta’ motivazzjoni u produttività, li jwassal għal tnaqqis fil-prestazzjoni ġenerali.

Kawża waħda possibbli ta ‘din il-kwistjoni hija n-nuqqas ta’ komunikazzjoni ċara u aspettattivi bejn il-membri tat-tim u l-maniġment. Jekk il-membri tat-tim mhumiex ċari fuq dak li hu mistenni minnhom u m’għandhomx ir-riżorsi li għandhom bżonn biex itemmu l-kompiti tagħhom, dan jista ‘jwassal għal frustrazzjoni u nuqqas ta’ motivazzjoni.

Fattur ieħor jista ‘jkun nuqqas ta’ rikonoxximent u premjijiet għall-membri tat-tim li qed jagħmlu sforz żejjed. Jekk il-membri tat-tim qed jaħdmu iebes iżda ma jaraw l-ebda riżultat jew rikonoxximent, dan jista ‘jwassal għal tnaqqis fil-motivazzjoni u tnaqqis fil-prestazzjoni.

Biex issolvi din il-kwistjoni, huwa importanti li tibda billi tindirizza l-kawża ewlenija. Il-komunikazzjoni u l-aspettattivi jeħtieġ li jiġu definiti b’mod ċar, u l-membri tat-tim jeħtieġ li jkollhom aċċess għar-riżorsi li għandhom bżonn biex itemmu l-kompiti tagħhom. Barra minn hekk, il-membri tat-tim għandhom ikunu rikonoxxuti u ppremjati għall-isforzi tagħhom, minħabba li dan jista ‘jkollu impatt pożittiv fuq il-motivazzjoni u l-prestazzjoni ġenerali.

Bħala konklużjoni, riżorsi u appoġġ inadegwati f’tim jistgħu jwasslu għal tnaqqis fil-motivazzjoni u l-prestazzjoni. Biex issolvi din il-kwistjoni, huwa importanti li tindirizza l-kawża ewlenija permezz ta ‘komunikazzjoni ċara, tipprovdi r-riżorsi meħtieġa, u tirrikonoxxi u tippremja lill-membri tat-tim għall-isforzi tagħhom.