Kuinka ratkaista “rajoitetut mahdollisuudet ammatilliseen kehitykseen” joukkueessa?

Yrityspsykologina, jolla on tiimin motivaation asiantuntemusta, törmännyt usein riittämättömiin resursseihin ja tukeen ryhmässä. Tämä voi johtaa motivaation ja tuottavuuden puutteeseen, mikä johtaa yleisen suorituskyvyn vähentymiseen.

Yksi mahdollinen syy tähän kysymykseen on selkeän viestinnän ja odotusten puute ryhmän jäsenten ja johdon välillä. Jos joukkueen jäsenet eivät ole selviä siitä, mitä heiltä odotetaan, eikä heillä ole resursseja, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen, se voi johtaa turhautumiseen ja motivaation puutteeseen.

Toinen tekijä voi olla tunnustuksen ja palkkioiden puute joukkueen jäsenille, jotka tekevät ylimääräistä vaivaa. Jos ryhmän jäsenet työskentelevät ahkerasti, mutta eivät näe tuloksia tai tunnustusta, tämä voi johtaa vähentyneeseen motivaatioon ja vähentyneeseen suorituskykyyn.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää aloittaa käsittelemällä perimmäistä syytä. Viestintä ja odotukset on määriteltävä selkeästi, ja ryhmän jäsenten on oltava pääsy resursseihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi. Lisäksi ryhmän jäsenet olisi tunnustettava ja palkittava heidän ponnisteluistaan, koska sillä voi olla positiivinen vaikutus motivaatioon ja yleiseen suorituskykyyn.

Yhteenvetona voidaan todeta, että riittämättömät resurssit ja tuki joukkueessa voivat johtaa vähentyneeseen motivaatioon ja suorituskykyyn. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää käsitellä perimmäistä syytä selkeän viestinnän avulla, tarjoamalla tarvittavat resurssit ja tunnustamalla ja palkitsemalla ryhmän jäseniä heidän ponnisteluistaan.