Kuinka ratkaista “riittämätön projektijohtaminen” joukkueessa?

Riittämättömällä projektijohtamisella voi olla merkittävä vaikutus ryhmän menestykseen ja sen kykyyn toimittaa projekteja ajallaan ja budjetin puitteissa. Tämä kipupiste voi ilmetä monin tavoin, kuten huono viestintä, selkeiden tavoitteiden ja tavoitteiden puute sekä vastuun puute projektituloksista.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää tunnistaa ensin ongelman perimmäiset syyt. Tähän voisi kuulua työntekijöiden kyselyjen, kohderyhmien ja haastattelujen suorittaminen palautteen ja oivallusten keräämiseksi käsillä olevista aiheista. On myös tärkeää tarkistaa ryhmän projektinhallintaprosessit ja -menettelyt kaikkien aukkojen tai parannusalueiden tunnistamiseksi.

Yksi ratkaisu projektinhallinnan parantamiseksi tiimissä on selvittää selkeät roolit ja vastuut ryhmän jäsenille. Tähän sisältyy omistetun projektipäällikön osoittaminen projektin johtamiseksi sekä tiettyjen ryhmän jäsenten nimeäminen ottamaan tiettyjä tehtäviä tai vastuita. Lisäksi on tärkeää luoda selkeät viestintäkanavat ja protokollat, kuten säännölliset tiimikokoukset ja etenemispäivitykset, varmistaaksesi, että kaikki ovat samalla sivulla ja tietoisia projektin edistymisestä.

Toinen ratkaisu on projektinhallintamenetelmän, kuten Scrum tai Agile, toteuttaminen puitteiden tarjoamiseksi projektien hallintaan ja toimittamiseen. Tämä menetelmä tulisi räätälöidä ryhmän ja organisaation erityistarpeisiin, ja sen tulisi sisältää selkeät välitavoitteet, toimitukset ja aikataulut.

On myös tärkeää luoda vastuujärjestelmä projektituloksille, kuten säännöllisille suorituskyvyn arvosteluille ja arvioinnille, varmistaaksesi, että ryhmän jäsenet saavuttavat projektin tavoitteet.

Lopuksi on tärkeää tarjota koulutusta ja resursseja tehokkaaseen projektinhallintaan, kuten projektinhallintaohjelmistoihin ja työkaluihin, tukemaan tiimiä heidän ponnisteluissaan.

Kaiken kaikkiaan ryhmän riittämättömän projektinhallinnan kipupisteen ratkaiseminen vaatii ongelman perimmäisten syiden tunnistamista, selkeiden roolien ja vastuiden luomista, projektinhallintamenetelmän toteuttamista, vastuujärjestelmän luomista ja tarvittavan koulutuksen ja resurssien tarjoamista.