Làm thế nào để giải quyết “Quản lý hiệu suất kém” trong một nhóm?

Quản lý hiệu suất kém có thể có ảnh hưởng bất lợi đến năng suất và tinh thần của nhóm. Nó có thể dẫn đến việc thiếu trách nhiệm, kỳ vọng không rõ ràng và sự tham gia của nhân viên thấp.

Một trong những nguyên nhân chính của quản lý hiệu suất kém là thiếu các mục tiêu và kỳ vọng rõ ràng và có thể đo lường được cho các thành viên trong nhóm. Không có những điều này, các thành viên trong nhóm có thể khó hiểu những gì được mong đợi ở họ và hiệu suất của họ được đánh giá như thế nào.

Một nguyên nhân phổ biến khác của quản lý hiệu suất kém là thiếu phản hồi thường xuyên và hiệu quả. Nếu không có phản hồi thường xuyên, các thành viên trong nhóm có thể không nhận thức được các lĩnh vực mà họ cần cải thiện và có thể không có cơ hội sửa chữa sai lầm của họ hoặc xây dựng dựa trên thế mạnh của họ.

Để giải quyết các vấn đề này, các tổ chức có thể thực hiện các hệ thống quản lý hiệu suất hiệu quả bao gồm các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, phản hồi thường xuyên và cơ hội phát triển và tăng trưởng của nhân viên.

Một giải pháp sẽ là thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được cho mỗi thành viên trong nhóm, phù hợp với các mục tiêu chung của tổ chức. Những mục tiêu này nên được truyền đạt rõ ràng cho các thành viên trong nhóm và nên được xem xét thường xuyên để đảm bảo chúng vẫn có liên quan và phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Một giải pháp khác sẽ là thiết lập các đánh giá hiệu suất thường xuyên và quy trình phản hồi. Điều này có thể bao gồm cung cấp phản hồi thường xuyên và huấn luyện cho các thành viên trong nhóm, cũng như tiến hành đánh giá hiệu suất chính thức một cách thường xuyên. Điều này sẽ giúp xác định các lĩnh vực để cải thiện và cung cấp cơ hội cho nhân viên giải quyết mọi vấn đề và cải thiện hiệu suất của họ.

Ngoài ra, các tổ chức có thể cung cấp cơ hội phát triển và tăng trưởng của nhân viên, chẳng hạn như cung cấp đào tạo và tài nguyên để cải thiện kỹ năng, và cung cấp các cơ hội để thăng tiến nghề nghiệp và phát triển chuyên nghiệp.

Phản ánh ở trên, điều quan trọng cần lưu ý là quản lý hiệu suất là một quá trình liên tục, đó không phải là một sự kiện một lần. Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập văn hóa quản lý hiệu suất nơi nhân viên nhận thức được hiệu suất của họ và kỳ vọng về vai trò của họ và nơi phản hồi là một quá trình thường xuyên và liên tục.

Tóm lại, để giải quyết quản lý hiệu suất kém trong một nhóm, điều quan trọng là thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, cung cấp phản hồi thường xuyên và cơ hội để phát triển và tăng trưởng của nhân viên, và thúc đẩy văn hóa quản lý hiệu suất.