Як вирішити “неадекватне різноманіття та включення” в команду?

Неадекватне різноманітність та включення в команду можуть призвести до відсутності творчості, інновацій та продуктивності. Це також може призвести до відсутності розуміння та співчуття до різних поглядів, досвіду та досвіду, що може негативно вплинути на залучення, мотивацію та задоволення працівників.

Для вирішення цього питання важливо спочатку визначити першопричини проблеми. Це може включати проведення опитувань, фокус -груп та інтерв’ю з працівниками для збору відгуків та розуміння їхнього досвіду з різноманітністю та включенням у команду.

Після того, як були визначені основні причини, організації можуть застосувати багатогранний підхід для вирішення проблеми. Деякі рішення можуть включати:

-Зробити та впроваджувати всебічну стратегію різноманіття та включення: це може включати чіткі цілі та показники для різноманітності та включення та створення плану досягнення цих цілей.
-Протягом навчання та освіти для працівників на такі теми, як несвідома упередженість, культурна компетентність та мікроагресія.
-Створення безпечного та інклюзивного середовища для працівників, щоб поділитися своїм досвідом та перспективами, а також активно шукають та оцінюють їх вклад та ідеї.
-Виження можливостей для співробітників та вчитися у колег з різного походження та перспектив.
-Приводуючи культуру поваги, емпатії та відкритості.

Важливо пам’ятати, що досягнення різноманітності та включення – це постійний процес, який вимагає постійних зусиль та відданості всіх членів команди. Важливо регулярно переглядати та оцінити прогрес у досягненні досягнення цілей різноманітності та включення, а також внести корективи за потребою. Регулярно збирати відгуки від працівників, а також створення системи для анонімних скарг може допомогти визначити та вирішити будь -які проблеми, які можуть виникнути.

На закінчення, вирішення неадекватної різноманітності та включення в команду вимагає проактивного та цілісного підходу, який вирішує першопричини проблеми, і передбачає активну участь та залучення всіх членів команди. Створюючи культуру інклюзивності, поваги та емпатії, організації можуть сприяти більш різноманітній та інклюзивній робочій силі, яка краще оснащена для досягнення інновацій та досягнення успіху в бізнесі.